Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ 

Jsme součástí skupiny AGEL, nejúspěšnějšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 323 627 511

O nemocnici

Akreditace SAK

13.12.2023

Nemocnice AGEL Říčany a.s. získala prestižní certifikát kvality, bezpečí a odbornosti udělený Spojenou akreditační komisí (SAK). Vůbec poprvé od svého založení před sedmdesáti lety proběhl v nemocnici kontrolní externí nezávislý audit. V tomto případě provedený zástupci Spojené akreditační komise. Pro pacienty udělení certifikátu znamená záruku vysokého standardu péče v ambulantním i lůžkovém provozu nemocnice. Certifikát kvality je udělen na tříleté období.

Doslovně se jedná o „Certifikát o udělení akreditace“. Dle vyjádření manažerky kvality Nemocnice AGEL Říčany, Mgr. Kataríny Macinauerové: „Akreditace je formou externího hodnocení kvality ve zdravotnictví. Principem je posuzování shody procesů probíhajících ve zdravotnickém zařízení s akreditačními standardy, v našem případě od Spojené akreditační komise, o.p.s., a tak zajistit kontinuální zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče. Akreditační standardy SAK popisují klinické i neklinické oblasti a činnosti, které musí zdravotnické zařízení zavést, obvykle vnitřním předpisem, a zajistit tak jejich standardizaci. Standardy SAK jsou vypracovány tak, aby pokrývaly veškeré oblasti a činnosti zdravotnického zařízení související přímo či nepřímo s péčí o pacienty, a to v souladu s platnou s legislativou.“

 

Předseda představenstva Nemocnice AGEL Říčany a.s., MUDr. Filip Svatoš k akreditaci řekl: „Mám radost, že nemocnice získala ocenění, které deklaruje bezpečí a kvalitu péče zde poskytované. Věřím, že to dále prohloubí důvěru pacientů obrátit se právě na říčanskou nemocnici. Získání certifikátu není otázkou práce jednotlivce, ale každého zaměstnance. A za to nezbývá, než jim všem poděkovat.“

 

Udělení certifikátu značí splnění požadovaných kritérií pro řízení a kvalitu dle nastavených národních akreditačních standardů a splnění požadavků standardů řízení kvality a bezpečí v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a s vyhláškou č. 102/2012 Sb. o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

 

„Audit byl komplexní. Museli jsme prokázat kvalitu poskytované lékařské i ošetřovatelské péče a s ní související procesy. Auditoři se zajímali například o používané vybavení, medicinské postupy nebo bezpečí při podávání léčiv, ale také o plnění zákonných nařízení týkající se nakládání s odpady, stravování a neopomněli ani hospodářsko-technický úsek,“ sdělil Bc. Lukáš Daněk, místopředseda představenstva.

 

Provedení auditu je pro zdravotnické zařízení dobrovolné. Proces akreditační přípravy však snadný není. „Získáním certifikátu naše práce nekončí, právě naopak. Chtěla bych dodat, že toto ocenění svědčí o pilné a trpělivé práci týmu lidí, kteří musí nastavené postupy a dodržování standardů hlídat i nadále. Touto cestou bych proto chtěla všem zaměstnancům poděkovat, bez úsilí vás všech by získání tohoto důvěryhodného ocenění kvality nebylo možné“, uzavřela manažerka kvality říčanské nemocnice, Mgr. Katarína Macinauerová.

Zpět

Kontakt pro média

Mgr. Radka Miloševská
tisková mluvčí AGEL
press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: