Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ 

Jsme součástí skupiny AGEL, nejúspěšnějšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 323 627 511

Pacienti a návštěvy

Podněty, stížnosti, nemocniční ombudsman

Protože klademe důraz na kvalitu poskytovaných služeb, jsme přístupni Vašim podnětům a připomínkám. V případě, že nejste spokojeni s nemocniční nebo ambulantní péčí, můžete projednat své námitky s vedoucími pracovníky oddělení nebo můžete k projednání oslovit přímo vedení nemocnice.

Postup při podání stížnosti

 Kdo může podat   stížnost proti postupu   poskytovatele při poskytování   zdravotních služeb

 

 1. pacient
 2. zákonný zástupce
 3. osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit
  s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
 4. osoba zmocněná pacientem

 

 Jakým způsobem   může být stížnost podána:

 

 1. ústně – záležitost s Vámi projednají zástupci vedení oddělení nebo nemocnice. V případě, že záležitost nelze vyřešit ihned, budete požádáni o podání stížnosti písemnou formou.
 2. písemně – v listinné nebo elektronické podobě. Písemná forma musí obsahovat: identifikační údaje odesílajícího jméno, příjmení, adresu, telefonní kontakt. Z textu musí být jasně patrné, co je předmětem stížnosti a koho se týká.
 3. anonymní stížnosti se stávají pouze podnětem k případnému zlepšení kvality poskytované péče. Prošetřovány budou pouze v případě, že obsahují údaje
  o nezákonné činnosti.

 

 Kde, komu a kdy můžete stížnost   podat:

 

Nemocnice AGEL Říčany a.s.

sídlo: Smiřických 315, 251 01 Říčany

Sekretariát – budova ředitelství, 1. patro

tel.: 323 627 520 e-mail: sekretariat@nrc.agel.cz

Po – Pá 8:00 – 15:00 hod.

 

 Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 

Poskytovatel je povinen vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů. Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nepříslušný, je povinen ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu. O prodloužení lhůty, o postoupení stížnosti, je poskytovatel povinen informovat stěžovatele.

 

 Podle kterého právního předpisu   se postupuje:

 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

 

 Jaké jsou opravné prostředky a jak

 se uplatňují:

 

Pokud stěžovatel s vyřízením stížnosti nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, tj. Krajský úřad Středočeského kraje.