Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ 

Jsme součástí skupiny AGEL, nejúspěšnějšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 323 627 511

Odborná veřejnost

Rezidenční místa pro nelékaře

Nemocnice AGEL Říčany, a.s. Smiřických 315/26, 251 01 Říčany vyhlašuje Výběrové řízení na rezidenční místa v následujících oborech specializačního vzdělávání nelékařů:

 


Zájemce o rezidenční místo doloží:

 • Přihlášku (1 list) a vyplněný osobní dotazník (2 listy) – ke stažení zde nebo na www.mzcr.cz,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíce) – nepředkládá zaměstnanec Nemocnice AGEL Říčany, a.s.,
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce) – nepředkládá zaměstnanec Nemocnice AGEL Říčany, a.s.,
 • neověřená kopie dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti,
 • přehled o odborné praxi.

Kritéria pro výběr rezidenta a jejich hodnocení:

 • formální náležitosti – úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení
 • vzdělání a kvalifikace
 • jazykového znalosti
 • odborné znalosti a dovednosti – práce s počítačem, státní zkoušky
 • osobnostní předpoklady
 • úspěšně absolvovaný ústní pohovor před komisí.

Způsob hodnocení uchazečů:

 • Nemocnice AGEL Říčany, a.s. posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa.
 • V případě získání rezidenčního místa v Nemocnici AGEL Říčany, a.s. se vybraný rezident stává zaměstnancem společnosti.
 • Případné informace podá: ......
 • Přihlášky do výběrového řízení mohou uchazeči podávat do ....... na adresu:


VŘ rezidenční místa 2023
Sekretariát
Nemocnice AGEL Říčany, a.s.
Smiřických 315/26, 251 01 Říčany