Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ 

Jsme součástí skupiny AGEL, nejúspěšnějšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 323 627 511

Odborná veřejnost

Studenti a absolventi

Společnost AGEL a.s. úzce spolupracuje se školami, zaměřuje se na práci se studenty a nabízí možnosti spolupráce pro studenty a absolventy škol především zdravotnického zaměření.

Spolupráce probíhá v několika oblastech

 • Povinné praxe studentů
 • Stáž pro lékaře
 • Letní stáže a brigády
 • Stipendia

 

A) Povinné praxe studentů

Postup při vyřizování odborné praxe/stáže:

 1. Student kontaktuje vedoucího zaměstnance zvoleného pracoviště (primář oddělení – lékařské praxe/stáže, hlavní sestra – nelékařské praxe) a domluví si termín praxe/stáže. Student zároveň vyplní a odešle Žádost o schválení odborné praxe/stáže a zašle ji emailem na pověřenou osobu zařízením odborné praxe v Nemocnici AGEL Říčany a.s.

V žádosti poskytne tyto informace:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Bydliště
 • Telefon/email
 • Ročník, který právě na VŠ studuje (student)
 • Informace o svém zaměstnavateli (vyplní stážista v případě, že úhradu stáže provede jeho zaměstnavatel)
 • Oddělení, na kterém chce praxi/stáž vykonávat
 • Navrhovaný termín praxe/stáže

Poskytnuté osobní údaje budou použity pouze za účelem uzavření smlouvy.

 1. Poté je třeba uzavřít Smlouvu o zajištění odborné praxe studenta/stážisty. Smlouvu je nezbytné uzavřít před nástupem na odbornou praxi/stáž. Studenti se obrátí na svá studijní oddělení, kde jim poskytnou smlouvu mezi školou/univerzitou a Nemocnicí AGEL Říčany a.s. Pověřená osoba vykomunikuje termín praxe/stáže, zajistí uzavření Smlouvy a předá informace týkající se organizace praxe/stáže.

Jedno vyhotovení smlouvy si ponechá student/stážista a jeden výtisk zůstává v Nemocnici AGEL Říčany a.s.

Doporučujme studentům, aby si praxi/stáž začali vyřizovat s časovým předstihem alespoň 4-6 týdnů před termínem praxe/stáže. Jen tak bude dostatek času zpracovat smlouvu a domluvit na daném oddělení organizační záležitosti související s praxí/stáží.

Studentská praxe je bezplatná. Pracovní oděv a obuv si student/stážista zajistí sám na vlastní náklady.

Kontaktní osoba pro vyřizování praxe/stáže:

Bc. Beata ZÍTA

Hlavní sestra

mobil: +420 702 248 227 • telefon: +420 323 627 549

email: beata.zita@nrc.agel.cz

 

B) Stáž pro lékaře

Délka stáže (cena je osvobozená od DPH v rámci spec. vzdělávání)

Stáž v délce do 1 měsíce ………………… 450 Kč/den, nejvýše 7 000 Kč/měsíc