Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ 

Jsme součástí skupiny AGEL, nejúspěšnějšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 323 627 511

O nemocnici

Ergoterapeutická ambulance Nemocnice AGEL Říčany pečuje o dospělé i děti

28.3.2023

Ambulantním klientům i pacientům lůžkových oddělení poskytuje v Nemocnici AGEL Říčany péči nedávno otevřená Ambulance ergoterapie. Ergoterapie je součástí komplexní rehabilitace a dospělým i dětem pomáhá zvládat běžné každodenní činnosti, a to i při zdravotním omezení způsobeným nemocí, úrazem či stářím.

Cílem ergoterapie je získat či udržet schopnosti nutné ke zvládání běžných denních činností v domácnosti, zaměstnání nebo při volnočasových aktivitách. Zaměřuje se mimo jiné na zvládání základních běžných denních činností - stravování, oblékání, zvládání osobní hygieny, výběr a nácvik použití správných kompenzačních pomůcek a případně i úpravy domácího prostředí. Všechny tyto činnosti s klienty říčanské nemocnice trpělivě trénují ergoterapeutky Bc. et Bc. Leona Jarošová, DiS. a Bc. Zuzana Kubelková a obě se shodují: „Ať už pacient pozbyl své schopnosti chorobou, úrazem, stářím či je nikdy neměl (v případě ergoterapie dětí), při výběru prostředků musíme vždy zohlednit nejen pacientovy funkční schopnosti, ale přihlížet k jeho věku, specifickým potřebám, prostředí a jeho reálným požadavkům.“

Součástí ergoterapeutické intervence je nejprve důkladné vyšetření a hodnocení funkčních schopností pacienta, které mohou být dočasně či trvale změněny úrazem, onemocněním, operací nebo vrozenou vadou. Funkční schopnosti jsou důležité pro zachování soběstačnosti a nezávislosti člověka, pro návrat do zaměstnání, rodinného a sociálního života. Po vyhodnocení funkčních schopností ergoterapeutka stanoví společně s pacientem dlouhodobý ergoterapeutický plán, který je založen na cíli pacienta (např.: návrat do zaměstnání po úraze a operaci horní končetiny, návrat do domácího prostředí po cévní mozkové příhodě atd.). Na základě ergoterapeutického hodnocení terapeutka zvolí vhodnou terapii.

Ergoterapeutky při terapii využívají manipulační činnosti, nafukovací dlahy Panath koncept, terapii Bobath koncept, Mirror terapii, kinesiotaping, doporučí různé ortézy apod. S pacienty provádějí rehabilitaci hrubé i jemné motoriky horní končetiny a ruky, kognitivních, řečových a grafomotorických schopností a nácvik správného ergonomického chování. Ergoterapeutka Bc. et Bc. Jarošová, DiS. ke své práci dodává: „Pacienty učím, jak vykonávat běžné denní činnosti s jejich momentálním nebo dlouhodobým zdravotním omezením, případně poradím vhodné kompenzační pomůcky a s klienty pak také nacvičuji, jak tyto pomůcky správně používat. Někdy také doporučuji, jak upravit ergonomicky či bezbariérově pracovní a domácí prostředí, případně jak je doplnit vhodnými pomůckami.“

Ergoterapie však může pomáhat i dětem. U nich se ergoterapeutky věnují cíleným i všestranným aktivitám, které dítě potřebuje k co nejlepšímu celkovému vývoji. U dětí se terapie zaměřuje na správné držení těla, dobrou koordinaci, zvládnutí jemné motoriky, grafomotoriky a dalších důležitých dovedností. Ergoterapeutka Bc. Kubelková vysvětluje: „Tato terapie vede k větší sebedůvěře dítěte, lepší spolupráci v kolektivu, orientaci, vnímání a celkovému rozvoji dítěte. U malých dětí je ergoterapie vedena formou hry.“

Nová ambulance ergoterapie funguje v Nemocnici AGEL Říčany od konce roku a pacienti si tuto terapii pochvalují, ať už se jedná o ambulantní klienty nebo klienty lůžkového oddělení následné rehabilitační péče. Klienti ji najdou v pavilonu B, poblíž chirurgických ambulancí. Objednat se mohou na recepci rehabilitace nebo na tel. čísle: 323 627 505, případně 323 627 540.

Zpět

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: