Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ 

Jsme součástí skupiny AGEL, nejúspěšnějšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 323 627 511

O nemocnici

Nemocnice AGEL Říčany léčí mladé pacienty s osteartrózou novou šetrnější metodou

19.6.2023

Specialisté z Nemocnice AGEL Říčany provádí od letošního roku náhrady defektů chrupavek kolenního kloubu u mladých aktivních pacientů pomocí metody AutoCart. Ta je novinkou v oblasti řešení chondrálních defektů a umožňuje krytí defektu vlastním biologickým materiálem. Výkon lze provést artroskopickou metodou, což výrazně zkracuje operační čas a zlepšuje pooperační průběh.

 Nemocnici AGEL Říčany se novou léčbou ve své grantové studii zabývá její předseda představenstva MUDr. Filip Svatoš, který je zároveň primářem oddělení Jednodenní péče lůžkové. „U izolovaných ohraničených defektů kloubní chrupavky je možné nahradit chybějící chrupavku odběrem vlastní chrupavky z nezatěžované části kolena a přenesením do místa poškozené chrupavky nebo pomocí umělých implantátů, které vyplní defekt na chrupavce. Náhrada chrupavky se nejčastěji provádí artroskopicky nebo otevřeně z několika centimetrového přístupu do kloubu,“ vysvětluje primář.

 

Ohraničené hluboké defekty chrupavek kolenního kloubu jsou častým problémem mladých aktivních pacientů v produktivním věku a jejich konzervativní léčba vede ke špatnému funkčnímu výsledku a k rozvoji časné osteoartrózy s nutností náhrady postiženého kloubu endoprotézou. S tím může být spojená i dlouhodobá pracovní neschopnost a nezřídka vede také k nutnosti změny pracovního zařazení. Nejčastěji postiženými jsou kolenní a hlezenní kloub.

 

Metoda AutoCart je novinkou v oblasti řešení chondrálních defektů. Výkon se provádí artroskopicky asistovaně, tedy s minimálním zásahem do organismu. Od ledna 2023 bylo na ortopedickém sále Nemocnice AGEL Říčany operováno deset mladých pacientů s defektem chrupavky kolenního kloubu touto novou metodou AutoCart. Jsou první ze skupiny pacientů v rámci grantového projektu AGEL a budou nadále sledováni po dobu 3 let od operace. Získaná data budou použita pro publikační činnost a zejména další rozvoj operativy dané problematiky.

 

Jde o kombinaci metody s použitím vlastní chrupavky odebrané z místa defektu a oblasti mimo zátěžovou zónu a smíchané s pacientovou krevní plazmou bohatou na destičky. Tento buněčný materiál je následně fixován v místě defektu pomocí aktivovaného trombinu a plazmy. Celý proces je nutné doplnit o cílenou a řízenou rehabilitační léčbu s fyzikální verifikací progrese zátěže a rozsahu pohybu kolenního kloubu pacienta a nárůstu svalové hmoty kolemkloubních svalů. Toho docílíme úzkou spoluprací s oddělením Následné rehabilitační péče naší nemocnice, kde objektivní i subjektivní hodnocení pacientem a fyzioterapeutem provede primář oddělení MUDr. Karel Bouchner,“ upřesňuje dále MUDr. Filip Svatoš.

 

Ve studii se budou porovnávat výsledky ze souborů pacientů léčených i jinými metodami náhrady defektu chrupavky.

Zpět

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: